Thứ hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2019
DỊCH VỤ - Bảo trì hệ thống pccc
Giới thiệu về công tác Vận Hành, Bảo Trì, Bảo Dưỡng Hệ Thống PCCC

* Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày đối với sự vận hành máy móc trong giờ và hết giờ làm viêc, kiểm tra tình hình thực hiện về qui định PCCC.

Kiểm tra định kỳ được tiến hành hàng tháng đối với:

  • Hệ thống điện
  • Bảo trì máy móc
  • Kiểm tra đường dây mối nối
  • Kiểm tra trang thiết bị PCCC
  • Kiểm tra sắp xếp lại thiết bị PCCC

* Hệ thống chữa cháy tự động

  • Tổ chức cho đội PCCC học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.
  • Kết hợp đội PCCC với Công ty để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.
  • Kết hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho phương án PCCC.
  • Bên cạnh đó, khi không may có cháy xảy ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động sẽ phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng để dập tắt đám cháy.

 
CÁC DỊCH VỤ KHÁC