Thứ ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2019
DỊCH VỤ - Thiết kế và thi công hệ thống pccc
1. Thi công Hệ thống báo cháy dạng thường (Zone): 

2. Thi công Hệ thống báo cháy – PCCC địa chỉ: 

3. Thi công Hệ thống chữa cháy – PCCC bằng nước:

4. Thi công Hệ thống chữa cháy – PCCC tự động Sprinkler:

5. Thi công Hệ thống PCCC – chữa cháy bằng bọt Foam: 

6. Thi công Hệ thống PCCC – chữa cháy FM 200:

7. Thi công hệ thống chữa cháy Vách Tường:

8. Thi công hệ thống PCCC bằng Khí CO2:
CÁC DỊCH VỤ KHÁC