Thứ hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2019
SẢN PHẨM - Hệ thống chữa cháy - ĐẦU PHUN SPRINKLER TYCO/UK
Chi tiết sản phẩm:

Lắp quay lên (Upright), quay xuống (Pendent), và lắp chìm quay xuống (Recessed Pendent)
Thời gian đáp ứng tiêu chuẩn (Standard Response), diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)SIN code: 
TY1151 - Upright 2.8K, 1/2"NPT 

TY1251 - Pendent 2.8K, 1/2"NPT

TY3151 - Upright 5.6K, 1/2"NPT

TY3251 - Pendent 5.6K, 1/2"NPT 
TY4151 - Upright 8.0K, 3/4"NPT 
TY4251 - Pendent 8.0K, 3/4"NPT 
TY4851 - Upright 8.0K, 1/2"NPT 
TY4951 - Pendent 8.0K, 1/2"NPT

Xuất xứ: Trung Quốc

Sản phẩm cùng danh mục: